CO TO ZNAMENÁ ...

remote first

“Remote-first” je organizační přístup, který upřednostňuje a začleňuje postupy práce na dálku do všech aspektů činnosti společnosti. V nastavení “remote-first” není práce na dálku pouhou možností, ale základním principem, který utváří firemní kulturu, komunikaci a pracovní postupy.

Tento přístup klade důraz na vytvoření prostředí, v němž mají zaměstnanci v kanceláři i vzdálení zaměstnanci stejný přístup k příležitostem, zdrojům a rozhodovacím procesům.

Společnosti, které se orientují na vzdálenou práci, navrhují své procesy, technologie a zásady tak, aby zajistily bezproblémovou spolupráci bez ohledu na fyzické umístění členů společnosti, čímž podporují inkluzivitu a flexibilitu a zároveň optimalizují produktivitu.

Tento přístup stojí v protikladu k modelu remote-friendly nebo remote-flexible, protože staví práci na dálku do centra identity a provozních strategií společnosti.

Přihlásit se

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.

Membership

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.