Jak na lepší work-life balance?

Veronika

Autorka průvodce

Work-life balance je klíčovým faktorem pro zachování tvého fyzického a duševního zdraví, pocitu štěstí a profesního úspěchu.

V dnešním světě, kde mnoho z nás pracuje na dálku a technologie nám umožňuje být v neustálém propojení s pracovním prostředím, může být dosažení stabilní rovnováhy mezi prací a osobním životem slušnou výzvou. 🥵

A proto je tu tento díl průvodce: podíváme se na to, co to ta work-life balance je, a také na konkrétní kroky a tipy, jak ji vylepšit.

Work-life balance

Co to ta „work-life balance” vůbec je?

Jednoduše řečeno: rovnováha mezi osobním a pracovním životem člověka. Často ji definuje poměr času, který strávíme prací, ku času, který trávíme se svou rodinou, svými koníčky apod.

A pozor, sem se počítá nejen ten čas, kdy reálně pracuješ; ale i ten, kdy o práci „jen” přemýšlíš.

Proč je to důležité téma?

Zdravá work-life balance je tedy stav, kdy je tento poměr v harmonii: znamená to pracovat na svých kariérních cílech a dostatečně se věnovat práci, ale zároveň mít dostatek času na svůj mimopracovní život. 

Takový stav by měl být tvým cílem, protože je dlouhodobě udržitelný a vede jak ke spokojenosti, tak k výsledkům.

Co naši work-life balance negativně ovlivňuje?

Work-life balance může být negativně ovlivněna mnoha faktory a okolnostmi. Mezi ně patří například:

☹️ Nadměrná pracovní nálož: Přetížení pracovními povinnostmi může výrazně ovlivnit tvůj osobní život a volný čas.

☹️ Přesčasy či dlouhé pracovní hodiny: Pracovní doba, která se táhne do pozdních hodin, nebo pravidelné noční směny ubírají na čase, který aktivně trávíš mimo práci.

☹️  Neustálá dostupnost: Moderní technologie a digitální komunikace mohou vést ke snaze/předpokladu o tvé neustálé dostupnosti – to ztěžuje oddělení pracovního a osobního života.

☹️ Nedostatek dovolené: Nedostatek volna a dovolených může způsobit vyhoření a narušovat work-life balance.

☹️ Stres na pracovišti: Stres z práce může negativně ovlivnit celkovou kvalitu života a zdraví, a ztěžovat ti relaxaci mimo pracovní dobu.

☹️ Dojíždění: Dlouhé dojíždění a zácpy mohou zapříčinit ztrátu času, energie a ubírat tak tvůj volný čas.

☹️ Nedostatek podpory zaměstnavatele: Nedostatečná podpora zaměstnavatele v otázce flexibility pracovního času a tvého zdraví a pohody může komplikovat dosažení work-life balance.

☹️ Nedostatek času na rodinu a přátele: Pokud nemáš dostatek času na svou rodinu a přátele, může se to negativně podepsat na tvých osobních vztazích a sociálním životě.

☹️ Zanedbávání fyzického a duševního zdraví: Když není dostatek času na péči o sebe, můžeš si zadělat na vážné problémy se zdravím.

☹️ Nedostatek zájmu o koníčky a zájmy: Pracovní tlak může omezit čas a energii, kterou můžeš věnovat svým koníčkům, což může vést ke ztrátě osobního uspokojení.

☹️ Finanční stres: Příliš nízký plat nebo finanční problémy mohou vést k tomu, že budeš potřebovat odpracovávat více hodin, a tím vést ke snižování množství tvého volného času.

☹️ Nedostatečná organizace a plánování: Neefektivní time management a neschopnost plánovat ubírají tvůj čas.

Práce na dálku: zlepšuje nebo zhoršuje naši work-life balance?

Možná jsi už slyšela, že jednou z top výhod práce na dálku je fakt, že work-life balance zlepšuje. Ono to ale není tak černobílé.

Práce na dálku tvou work-life balance zlepší, protože:

⭐️ Ti dává větší flexibilitu. Můžeš tak dosáhnout větší pohody a harmonie při plnění tvých pracovních a osobních povinností.

⭐️ Eliminuje dojíždění. To znamená víc času pro tebe.

⭐️ Díky ní máš větší autonomii a nezávislost.  Máš větší kontrolu nad tím, jak si uzpůsobíš svůj pracovní den.

No jo, jenže… Pracovat na dálku paradoxně může tvojí work-life balance i pěkně vyhodit z rovnováhy. Proč?

🥵 Když pracuješ mimo domov, je hranice mezi tvým pracovním a osobním časem zřetelnější: práce se snáz omezuje na dobu mezi tím, kdy dorazíš do kanceláře a kdy z ní odpoledne vypadneš. Pokud pracuješ z domova, je tahle hranice o dost rozmazanější. Bude na tobě umět si tuto hranici vytyčit a respektovat ji (to se snadno řekne!).

🥵 S tím souvisí i výše zmíněná představa o neustálé dostupnosti skrz digitální komunikační kanály. I zde si budeš muset vytyčit hranice a naučit nejen sebe, ale i ostatní je respektovat.

🥵 A dalším faktorem, který může tvoji work-life balance negativně ovlivnit, je určitá sociální izolace, o které jsme už mluvili v předešlém díle

Celkově ale můžeme říct, že práce na dálku může být pro tvoji work-life balance dobrá, pokud si ji správně nastavíš a ctíš hranice. Je důležité mít systém, který ti umožní oddělit pracovní a osobní čas a pečlivě vyvážit své potřeby.

Jak jsi na tom ty?

Udržet work-life balance není jen tak. Pokud máš pocit, že by to mohlo být lepší, zkus se sám/sama sebe zeptat…

🤔 Mám pocit, že má práce negativně ovlivňuje moje vztahy, volný čas a/nebo zdraví?

🤔 Jsem často kvůli práci přílišně unavený/á nebo se cítím vyhořelý/á?

🤔 Ztrácím v práci motivaci?

🤔 Jak často se stává, že musím pracovat déle, než bylo plánováno?

🤔 Mám dostatek času na rodinu, přátele a své koníčky?

🤔 Jsem schopen/na kvalitně relaxovat/odpočívat mimo pracovní dobu?

🤔 Kolik času průměrně odpracuji denně/týdně?

🤔 Jak často přicházím do konfliktu mezi prací a osobními závazky?

🤔 Jak často jsem k dispozici pro práci mimo svou běžnou pracovní dobu (např. e-maily a telefonáty večer a o víkendech)?

🤔 Jaký je můj postoj k práci?

🤔 Mám pocit, že jsem v práci stále „naživu“?

🤔 Jak se cítím ohledně svého fyzického a duševního zdraví?

🤔 Mám dostatek času na péči o sebe a své potřeby?

🤔 Jak jsem spokojený/á s kvalitou svých mezilidských vztahů?

🤔 Jaký je můj celkový pocit spokojenosti se životem?

🤔 Jak se cítím ohledně svých cílů a priorit v pracovním i osobním životě?

🤔 Mám pocit, že bych měl/měla mít více času na své zájmy a koníčky?

🤔 Jak často mám možnost plánovat volný čas podle svého uvážení?

Odpovědi na tyto otázky ti mohou pomoci lépe porozumět, zda máš problém s work-life balance, a co bys mohl/mohla udělat k jeho zlepšení. Každému z nás prospěje jednou za čas se zastavit a zanalyzovat si, co bychom ve svém životě mohli udělat pro naši větší spokojenost.

Co s tím můžeš dělat?

Pokud se právě teď držíš za hlavu (anebo s ní tlučeš do zdi), protože máš pocit, že tvoje work-life balance stojí za 💩, zadrž. Na tom se dá zapracovat. Zkus se podívat na naše rady níže.

(Mimochodem, ony tyhle rady jdou v ruku v ruce s radami pro boj s pocitem osamění/izolace při práci na dálku, kterým jsme se věnovali zde. Tak možná zkus mrknout i na ně.)

1. Měj svou rutinu a drž se jí

💡 Vytvoř si denní rozvrh a drž se ho. Vytvoř si pozitivní návyky.

💡 Předem si stanov časové bloky pro práci a odpočinek.

💡 Nepodceňuj ráno: než naskočíš do práce, vyhraď čas na osobní aktivity, jako je cvičení nebo relaxace, nebo aspoň klidnou snídani.

💡 Donuť se nekontrolovat maily (ani další komunikační nástroje) mimo svou pracovní dobu.

💡 Využij technologii ke svému prospěchu: například tím, že si zakážeš notifikace mimo pracovní dobu.

💡 Svůj čas předem plánuj/strukturuj (určený čas na meetingy, nerušenou práci; přestávky). Stejně tak jako by sis měl/a plánovat pracovní povinnosti, plánuj i to příjemné: pauza na oběd, přestávku apod.

💡 Svůj pracovní den začínej a konči ve striktně vytyčený čas.

2. Svůj pracovní rozvrh jasně komunikuj s ostatními.

💡 Stanov si jasné komunikační protokoly s kolegy ohledně pracovních záležitostí a doby, kdy jsi dostupný/á.

3. Měj mimopracovní plány

💡 Vyhraď si čas na své osobní zájmy a aktivity mimo práci.

💡 Aktivně si hledej čas pro sebe, abys se mohl/a regenerovat a starat se o své fyzické a duševní zdraví.

💡 Omez používání počítače/telefonu: Snaž se omezit používání technologií, které tě láká ke kontrole pracovních záležitostí mimo pracovní dobu.

4. Svlíkni pyžamo

💡 Připrav se na práci stejným způsobem, jako když jdeš do kanceláře: tak se ti vytvořil jasný rozdíl mezi pracovním a osobním časem. 

5. Měj dedikované pracovní místečko

💡 Pracuj na místě, které je oddělené od zbytku domova, abys měl/a jasnou hranici mezi prací a odpočinkem. Ideální tak je, když máš domácí pracovnu.

6. Dodej si energii

💡 Využij čas venku nebo na krátké procházce během pracovního dne k načerpání energie.

7. Ber to pozitivně

Využij toho, že ti práce na dálku můžeš zlepšit tvou work-life balance:

💡 Využij čas, cos ušetřil/a dojížděním
💡 Pauzy využij produktivně: uvař si, zarelaxuj, pusť si hudbu, zacvič si, vyraž na procházku/na nákup/na
💡 Nebo třeba zkus cestovat jako digitální nomád

8. Zamysli se, zda za tvůj problém opravdu může to, že pracuješ na dálku

💡 Co když za to může práce jako taková a je to, že pracuješ z domova? Mluv se svým zaměstnavatelem nebo zvaž, zda děláš správnou práci, která tě dostatečně baví a naplňuje.

9. Ještě to nejde? Možná by ti mohl pomoct koučink.

💡 V případě potíží s work-life balance můžeš zvážit profesionální koučink, který ti pomůže nalézt vhodné strategie pro vyvážený život.

I ty můžeš dosáhnout lepší work-life balance, pokud se naučíš nastavit hranice, lépe plánovat a věnovat dostatečnou pozornost vlastním potřebám.

Přihlásit se

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.

Membership

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.

VYKROČ DO REMOTE SVĚTA

Tvé první kroky k práci odkudkoli

Pojď se zorientovat ve všech možnostech pracovního remote světa a najdi tu správnou cestu pro sebe. Po přečtení budeš více než ready na to podniknout první kroky.