Nevýhody práce na dálku

Veronika

Autorka průvodce

Nebudeme si tu lhát do kapsy. Každá mince má ale dvě strany, a tak i práce na dálku má kromě nesporných lákavých výhod i svoje nevýhody.

Problém ale přestává být problémem, když o něm víš, a aktivně se s ním snažíš pracovat. Proto, pokud tě práce na dálku láká, nekoukej na tyto nevýhody jako na něco negativního, ale spíš jako na výzvy, které lze překonat. 💪🏻

Ty najpalčivější z nich pak jednotlivě rozebírám v dalších dílech tohoto průvodce.

Nevýhody

Pocit izolace nebo samoty 😢

Právě ten bývá označován za hlavní nevýhodu práce na dálku. A není divu, práce běžně zabírá třetinu našeho běžného dne, kterou tak za normálních okolností trávíme mezi lidmi, kdežto při práci na dálku (a především při práci z domova) tomu tak není. To je na druhou stranu daň za klidné, tiché, soukromé prostředí.

Ale: to, co jeden vidí jako problém, může být pro druhého výhoda.

Co s tím můžeš dělat?  

To je jenom pár ze strategií, které ti mohou pomoct. 

Toto je důležité téma, a proto si o něm můžeš daleko víc přečíst v dalším dílu tohoto průvodce.

Rozptýlení v domácím prostředí a problém udržet work-life balance ⚖️

Jednou z největších chyb, které při práci z domova můžeš udělat, je nemít dobře stanovené hranice.

Jak se říká: Neser tam, kde jíš.

V našem případě: Nepracuj tam, kde spíš. 😛

Pokud se rozhodneš pracovat z domova, vymez si jednak dedikovaný pracovní prostor, stejně jako i časový rámec pro práci. A striktně je odděluj. Nebude to easy, ale nevzdávej to.

Pokud to neuděláš, nebude stoprocentní ani tvoje práce, ani tvůj čas na odpočinek. 

I o tomto tématu si povíme více – zde!

Nutnost mít specifické dovednosti & potřeba sebedisciplíny 🏆

Jak manažeři a team-leadeři, tak i pracovníci samotní, ti všichni musí mít (aby práce na dálku šlapala jako hodinky) rozvinuté specifické dovednosti, které jim umožní efektivní fungování v tomto pracovním režimu.

Mluvím hlavně o sebedisciplíně, vynikajících komunikačních dovednostech, určité schopnosti ovládat technologie a digitální nástroje, time-managementu, schopnosti se rychle učit a dalších. Jedná se sice o set schopností specificky potřebných k remote práci, ale zároveň to jsou schopnosti opravdu obecně užitečné pro život. 

Takže které schopnosti se ti budou hodit a jak je můžeš rozvíjet? Dočteš se zde.

Dále se podíváme na to, s jakými výzvami se při práci na dálku potýkají firmy:

Problémy s komunikací 💬

Komunikace na dálku je náročná především proto, že postrádá bezprostřednost a rozmanitost interakcí tváří v tvář. Digitální komunikační nástroje, rozdíly v časových pásmech a absence neformální komunikace (jako je small talk u kávovaru) mohou – ale nemusí – vést k nedorozuměním, pomalejší spolupráci a horší soudržnosti týmu.

To vše dohromady vyžaduje cílevědomé úsilí o překonání těchto překážek.

Náročnost pro nové zaměstnance a juniory 🐣

… anebo obecně kohokoli dalšího, kdo potřebuje trochu víc pozornostivedení.

Nástup do nového zaměstnání může být stresující sám o sobě, a pokud na dálku daný člověk předtím nepracoval, může to být poměrně velký nápor. Je s tím potřeba počítat.

To samé platí i pro úplné nováčky, absolventy a mlaďochy, pro které je nová nejen práce na dálku, ale i prostě práce obecně. 

Nedostatečný přehled o činnosti zaměstnanců 👀

Nadřízení mají často při práci na dálku omezený přehled o tom, jak zaměstnanci tráví svou pracovní dobu: bez fyzické přítomnosti v kanceláři může být náročné posuzovat jejich produktivitu, sledovat průběh plnění pracovních úkolů a zajistit, aby zaměstnanci dodržovali stanovené termíny.

To pak může vést k obavám ohledně odpovědnosti a důvěry, což může ovlivnit dynamiku týmu, celkovou produktivitu a vztahy.

A řešení?

Tato opatření pomáhají firmě získat lepší přehled o činnostech a pokrocích zaměstnanců, podporují také odpovědnost a důvěru.

Kromě toho je pro firmy zásadní zaměřit se na pracovní výsledky a výstupy – ne jen pouze na slepé sledování počtu odpracovaných hodin. Důvěra v zaměstnance, že efektivně hospodaří se svým časem a že odvádí kvalitní práci, může pomoci ke vzniku pozitivnějšího pracovního prostředí a zároveň zajistit úspěšné dokončení úkolů.

Potíže s budováním týmů a firemní kultury 🤜🏼

Tyto potíže vznikají proto, že fyzická vzdálenost může bránit osobním vazbám a soudržnosti týmu.

Absence osobních interakcí může vést k omezení spolupráce a ke vzájemné izolaci.

Firmy mohou tyto problémy řešit zaváděním virtuálních teambuildingových aktivit a podporou tzv. kultury začlenění a uznání.

Podpora osobních vztahů mezi členy týmu může také pomoci posílit vazby a zlepšit dynamiku týmu.

Bezpečnostní rizika 🔐

Bezpečnostním rizikům by měly věnovat pozornost hlavně firmy a implementovat taková opatření, které tato rizika eliminují nebo alespoň značně sníží.

Práce na dálku totiž může představovat bezpečnostní riziko např. kvůli potenciálně méně zabezpečeným sítím a zařízením, která zaměstnanci používají (to je činí zranitelnějšími vůči kybernetickým útokům a únikům dat). K těmto rizikům mohou přispívat phishingové útoky, užívání nezabezpečených sítí Wi-Fi, úniky dat atd. Kromě toho může problémy se zabezpečením dále zhoršovat omezený dohled nad IT, používání neautorizovaného softwaru a nedodržování bezpečnostních předpisů. 

Pro řešení těchto problémů musí organizace zavést důkladná opatření v rámci kybernetické bezpečnosti, zajistit proškolení zaměstnanců a stanovit jasné zásady zabezpečení při práci na dálku.

Není to pro každého ❌

A ještě jedna věc na konec. Práce na dálku není ideálním řešením pro každého jedince, každou firmu nebo každou profesi. 

A tak je to úplně OK. Je to jen jedna z možností. My jsme tu jen proto, abychom pomohli těm, kteří se touto cestou rozhodnou vydat. 💙

Přihlásit se

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.

Membership

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.

VYKROČ DO REMOTE SVĚTA

Tvé první kroky k práci odkudkoli

Pojď se zorientovat ve všech možnostech pracovního remote světa a najdi tu správnou cestu pro sebe. Po přečtení budeš více než ready na to podniknout první kroky.