8 nejlepších dovedností pro práci na dálku

Veronika

Autorka průvodce

Jak manažeři a team-leadeři, tak i remote pracovníci samotní, ti všichni musí mít (aby práce na dálku šlapala jako hodinky) rozvinuté specifické dovednosti, které jim umožní efektivní fungování v tomto pracovním režimu.

Sebedisciplína, skvělé komunikační dovednosti, time-management, … Jedná se sice o set schopností specificky potřebných k remote práci, ale zároveň to jsou schopnosti opravdu obecně užitečné pro život. 

Takže které schopnosti se ti budou hodit a jak je můžeš rozvíjet? Dočteš se níže.

Dovednosti

Soft-skills pro remotery

Komunikační dovednosti 💬

Komunikace je pro práci na dálku klíčová a podle odborníků je ze strany zaměstnavatelů pro práci na dálku ceněna asi nejvíce.  Tvoří totiž základ i pro ostatní dovednosti ze seznamu níže.

Jako remoter musíš být schopen/schopna vyjádřit své myšlenky jasně a efektivně: a to např. prostřednictvím mailů, videokonferencí a chatovacích aplikací.

Funkční komunikace zajistí, že všichni členové týmu budou na stejné vlně; to snižuje riziko nedorozumění a zvyšuje celkovou produktivitu.

Jak tento skill pěstovat? 🌱

Samostatnost & nezávislost 🐺

Samostatnost je pro remotera úplně nepostradatelná: musíš být schopen/schopna pracovat sám/sama, být schopen/schopna plánovat si svou práci, být vynalézavý/á a umět samostatně řešit problémy.

Pokud se ptáš, jak tento skill pěstovat 🌱 … já to vidím tak, že se především budeš se muset kousnout a vzít své pracovní povinnosti a život pevně do svých rukou.

Digitální gramotnost 💻

V naší době je schopnost efektivní práce s technologiemi a softwarem pro remote pracovníky klíčovou. Co to znamená? Musíš být například schopen/schopna rychle se orientovat v nových aplikacích/programech a využívat je k jejich plnému potenciálu. Digitální gramotnost zahrnuje dovednosti v práci s různými nástroji, od nástrojů, které ti pomůžou vylepšit tvou produktivitu, přes nástroje pro spolupráci až po bezpečnost.

Jak tento skill pěstovat? 🌱

Osobní motivace 🤩

(Nejen) při práci na dálku nemůžeš spoléhat na to, že to bude tvé pracovní okolí a kolegové, kdo tě bude motivovat. Proto je důležité mít vysokou úroveň osobní motivace.

Jak tento skill pěstovat? 🌱

Time management & schopnost organizace ⏰

Efektivní time management a schopnost organizace jsou zásadní pro udržení tvé pracovní produktivity. Co to znamená? Musíš být schopen/schopna stanovit priority, dobře plánovat svůj čas a dodržovat stanovené termíny.

Jak tento skill pěstovat? 🌱

Sebedisciplína & schopnost soustředění se 🤓

Sebedisciplína a schopnost soustředění jsou klíčové pro zabránění rozptylování se a následné ztrátě produktivity. Remoteři často čelí rozptýlení v domácím prostředí, a proto musí být schopni umět udržet soustředění na práci.

Jak tento skill pěstovat? 🌱

Adaptabilita & schopnost učení se 🐍

Jako remoter musíš být schopen/schopna umět hbitě reagovat na změny a nové výzvy.

Adaptabilita a schopnost neustále se učit jsou klíčové pro úspěšnou práci (nejen na dálku).

Jak tento skill pěstovat? 🌱

Schopnost týmové spolupráce 🤜🏼 & empatie

I přes fyzickou vzdálenost je schopnost efektivně spolupracovat s ostatními členy týmu nezbytná.

Jak tento skill pěstovat? 🌱

Co teď s tím?

1) Identifikuj si, které z těchto dovedností již máš v malíčku (některé už určitě ano!), a které ne?

2) Aktivně se snaž zamakat na dovednostech, které ti ještě dělají určité potíže. To může vypadat kromě výše uvedených rad tak, že:

3) Své soft skills nezapomeň příště, až budeš hledat práci na dálku, zakomponovat do svého životopisu.

Přihlásit se

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.

Membership

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.

VYKROČ DO REMOTE SVĚTA

Tvé první kroky k práci odkudkoli

Pojď se zorientovat ve všech možnostech pracovního remote světa a najdi tu správnou cestu pro sebe. Po přečtení budeš více než ready na to podniknout první kroky.